ÁSZF

A V-Therm kft működési rendje

Az V-Therm Kft működési rendje a napi gyakorlaton alapul és semmi olyat nem tartalmaz, ami már ne lenne kialakítva évek óta. Írásba foglalása egymás munkájának kölcsönös segítése végett vált szükségessé és köszönöm, hogy elolvasta! Mindenkire érvényes, legyen az magán vagy jogi személy, aki a V-Therm Kft-től rendel és vásárol.

A V-Therm Kft működési rendje és az abból folyó következmények ismertnek, elfogadottnak és kötelezőnek tekintendők mindenki számára, aki a V-Therm Kft-nek rendelést küld, visszaigazolást fogad és vásárol. Ez a www.vtherm.hu honlapon közzétételre került és annak nem ismeretére senki nem hivatkozhat.

 

1. MEGRENDELÉSEK:

Megrendelés: megrendelést, módosítást és bármilyen áruforgalmi kommunikációt az áruforgalom csak és kizárólag írásban fogad el, hogy ezáltal csökkentsük a rossz megrendelések kockázatát és hogy Önök tényleg a megrendelt és a vevő által kívánt árut adhassák át. Három módon lehetséges:

Személyesen a boltunkban

a vtherm.budakeszi@gmail.com -on vagy

06 23 457 020-as faxszámon.

Megrendelés módosítása nem raktáros termékek esetén csak és kizárólag a kamion áruforgalomban történő lezárása előtt történhet, ami minden esetben a rakodás előtti 2. munkanap délelőtt 9 óráját jelenti (például amennyiben csütörtökön rakodunk, mint az általános, úgy legkésőbb kedd reggel 9-ig lehet módosítani a megrendelést, de ez változhat, mert a nemzetközi áruforgalom beosztása az ezzel foglalkozó fuvarozó cégek feladata). Utána a gyárak már nem fogadnak el változtatást, így aztán bármennyire is szeretnénk, mi sem tudunk. Kérjük, hogy ezért figyeljenek oda a megrendelésükre és mi minden segítséget megadunk az esetleges hibák kiküszöbölésére a legutolsó pillanatig, utána viszont változtatást nem fogadunk el. Egészében vagy részben kifizetett áru módosítását nem fogadjuk el, mivel az hamarabb kerül kifizetésre és összekészítésre a gyárakban.

A visszaigazolás csak és kizárólag tájékoztató jellegű, amire való hivatkozással semmilyen módosítás vagy lemondás nem lehetséges. Amennyiben pontos szállítási időpontot kér, úgy azt kifejezetten írásban kell megtennie. A szállításból eredő késedelmekért felelősséget nem vállalunk és erre tekintettel kedvezményeket vagy bármilyen egyedi elbírálást nem áll módunkban teljesíteni, mivel a szállítás nem csak a V-Therm Kft-től, hanem legalább három másik cégtől is függ. Amennyiben azok garantálják a határidőket és az áru sértetlen megérkezését, úgy azt a  V-Therm Kft is vállalja ezt külön szerződés alapján.

Szóbeli megrendelés és megrendelés szóbeli módosítása vagy erre vonatkozó tájékoztatás nincs a  V-Therm Kft-ben. Az áruforgalom csak írásos megkeresésekre válaszol, mert később ellenőrizhetetlen a megrendelő számára is, hogy pontosan mit is szeretett volna, aminek sokszor éppen a saját vevője az oka. A pontos írásbeliséggel segítjük az Önök munkáját is. A készleteinkről írásban és szóban is érdeklődhet, de a webáruház állandóan nyitva áll a partnereink (partner: kóddal rendelkező vevő vagy megrendelő is a továbbiakban) felé.

2. VISSZAIGAZOLÁS:

Visszaigazolás: a megrendeléseket írásban visszaigazoljuk és annak alapján az áru  azonnal rendelkezésre áll vagy be kell szállítanunk. Az  V-Therm kft és a gyárak visszaigazolása is pusztán informatív jellegű, mely azt jelenti, hogy az átadási időpont minden esetben csak és kizárólag tájékoztató jellegű. A visszaigazoláson soha nem az áru biztos rakodása vagy garantált érkezési időpontja található, hanem csak a kamionunk várható beérkezése a gyárakból, ami sok különböző oknál fogva is csúszhat (pl.: sztrájk, havazás, lerakodás, hétvégi kamionstop, rosszul sikerült gyártás, stb.) és nem kérhető számon sem az V-Therm Kft-n, sem a gyáron. Hozzávetőleges időpontot akkor tudunk adni, amikor a gyár tájékoztat minket a készleteiről vagy a gyártási tervről. Amennyiben pontos időpontot óhajtanak tudni, az elég körülményes lehet és írásban csak külön szerződött esetben vállalunk, mely szerződést magunk írunk meg.

A V-Therm Kft-t csak és kizárólag a vevő számára küldött saját visszaigazolása köti és nem a vevő megrendelése.

A vevő köteles a visszaigazolást ellenőrizni és amennyiben abban változtatni valót talál, úgy arról még a meghatározott határidőn belül a rakodás előtt haladéktalanul írásban értesíteni köteles az áruforgalmat.

Az áruforgalmat ugyanezen kötelezettség terheli a gyárak felé, amivel egymás munkáját segítjük. Amennyiben a megrendelő átnézi a visszaigazolásunkat, úgy teljes biztonságban érezheti magát és hibátlan kiszolgálást nyújthat a vásárlójának, ha egy esetleges tévedést időben jelez. Mi természetesen maximálisan igyekszünk igazodni az eredeti megrendeléshez, de a vevői megrendelés a                  V-Therm Kft-t nem köti és a vevő köteles ellenőrizni visszaigazolást.

A készleten található termékek esetén módosítás bármikor lehetséges, de figyelembe kell venni a tonalitás és kalibráció problémáját vagyis egy esetleges módosítás estén lehet, hogy nem áll rendelkezésre a megfelelő mennyiség ugyanazon tónusból és kalibrációból. Utánrendelés is az eredeti termék tónusára és kalibrációjára hivatkozással történhet, mely hiányában nem áll módunkban azokat figyelembe venni. Gyorsan megforduló áruféleség esetén különösen fontos a pontosság, hogy a vevő kívánsága kielégítést találhasson még az utólagos vásárlás során is.

 

3. ÁRUKIADÁS:

Elszállítás: Sajnos a raktárunk kapacitása, mint minden raktáré, korlátozott. Bármennyire is igyekszünk tárolni az árujukat, arra nem áll a rendelkezésünkre hosszú idő, mert azzal annak a minősége kerül veszélybe a kerülgetése és átrakása, elázása és sérülése esetén. Ezért a beérkezett árut legkésőbb a rendelkezésre állását követő 2. megkezdett héten a vevőnek el kell szállítania.

Amennyiben megrendeléskor a vevő előre nem jelezte a hosszabb elszállítást, úgy az automatikusan kiszámlázásra kerül annak elszállítás nélkül a 2. héten és a 3. megkezdett héttől az árujában a saját raktárunkban esett kárért a V-Therm Kft-t a továbbiakban semmilyen felelősség nem terheli.

Viszont megadjuk azt a segítséget, hogy egy hosszabb tárolási igény esetén speciális csomagolásban és jobban elhelyezve raktározzuk a termékeit a jelzett időtartam alatt. Amennyiben a vevő az áruforgalom felszólítása ellenére sem szállítja el az árut, úgy azt a vevő költségére kiszállíttathatjuk számára a szállító által meghatározott díjért vagy tárolási díjat számítunk fel. Ez utóbbi az áru értékének 3%-a hetente. Amíg a tárolási költség nem kerül kiegyenlítésre, addig az árut sem szállíthatja el. Mivel sok termék fordul meg a raktárunkban, így mindenkinek az az érdeke, hogy az a lehető leghamarabb a vásárlónál legyen sérülésmentesen. Ebben kérjük a segítségüket és közreműködésüket!

Házhoz szállítás és költsége: vállaljuk írásos megrendelés esetén, hogy 24-72 óra alatt elszállíttatjuk partnerükhöz az árut. Kifejezetten a gyors és pontos kiszolgálás miatt kezdtük el azt a szolgáltatásunkat és reméljük, hogy sok segítséget adhatunk vele a minőségibb kiszolgálásuk megteremtéséhez.  Ez azonban felveti az átadásból származó hibák problémáját, amiket a következő keretek között tudunk elfogadni és orvosolni. Ha az áru átvételét követő 24 órán belül írásban megkapjuk a reklamációt (ez az átvétel napja és az azt követő munkanap), úgy azt azonnal kivizsgáljuk és eldöntjük, hogy milyen úton-módon orvosoljuk, illetve hogy abban mi, a szállító vagy a megrendelő hibás-e. Amennyiben a partnerünk nem tanúsít tőle elvárható gondosságot és 24 órán belül nem vizsgálja át az árut, amit egyébként megtenne, ha személyesen venné át a raktárunkban, akkor nem áll módunkban semmilyen reklamációt elfogadni. A házhoz szállítás költségét a megrendelőnk fizeti, az áru árába az nincs beépítve.

Átadási lehetőségek:  az átadás történhet dobozra, darabra és egész vagy bontott raklapra. Dobozbontás csak és kizárólag a dekorelemek esetén lehetséges, amik lehetnek lisztellók, torelók, bordűrök, cenefák, lábazati elemek, ventanák, stb, tehát minden olyan, amit a gyár maga darabáras terméknek és bonthatónak jelöl. Amennyiben a gyár egy-két darabos eltéréssel vagy lábazati elemek esetén nem bontható dobozt küld, úgy a vevő köteles azt átvenni. Ilyen esetekben sem Önök, sem a gyár, sem mi nem tudunk semmit kezdeni a maradékkal. A m2-es termékek értékesítése minden esetben dobozra történik, ami szinte soha nem pont 1 m2 és a doboz megbontása nem lehetséges. Amennyiben egész raklap vásárlása történik kedvezménnyel, úgy az fedezi az abban található esetleges törést is, ami miatt reklamációt nem fogadunk el sem mi, sem a gyár. Az engedmény fedezi az esetleges törés okozta veszteséget. Továbbá ha a vevő 2-3 doboz híján egész raklapot rendel, úgy azt megbontani nem áll módunkban és a kapott kedvezmény ebben az esetben is fedezi a többletet. A gyárak ilyen kis eltérés miatt nem bontanak meg raklapot, mivel az irreálisan magas logisztikai költséget okozna mindenkinek. Ezért inkább kedvezményt adunk. A mennyiségi egységek minden katalógusban megtalálhatóak.

Hiányok és eltérések: az árut a megrendelő, a megrendelők egyre gyakoribb kívánsága alapján a vásárlója vagy egy külsős szállító viszi el. Tekintet nélkül az elszállítóra az áru átadása tételesen történik mindenki számára dobozra és darabra. A vevőnek/szállítónak fel kell nyitnia minden dekorelem dobozt (lisztellók, bordűrök, stb.) és egyesével átnézni azokat. Természetesen ez a m2-es áru esetén nem lehetséges, de felemelve azokat, egyből hallatszik a törés. Ezáltal az áru a raktárunkból törésmentesen és ellenőrzötten indul el. Ha ennek ellenére törötten, hiányosan, eltérő színben érkezik meg a vevőhöz a termék, úgy azt az elszállítást követő 24 órán belül áll módunkban kivizsgálni és utána jelezni a gyár felé vagy megállapítani a hiba okát. Például amennyiben zsugorfóliában erősen becsomagolva dekorok érkeznek közvetlenül a gyárból és abban a kibontás után törött darabokat vagy hiányt, esetleg eltérő terméket találnak, úgy arra reklamációt csak az áru átadásakor tudunk elfogadni. Ebben az esetben haladéktalanul pótoljuk a hiányt. A gyárak szigorú rendet határoznak meg a reklamációk elbírálására, amiket nekünk is be kell tartanunk az áru megérkezése során. Ezt kérjük Önöktől is. Az olyan szállítóknál, akik pontosan vesznek át árut, a kialakult gyakorlatban nem fordulnak elő téves árukiadások és törések. A szállító pontatlan áruátvétele miatt a V-ThermKft semmiféle kártérítéssel és felelőséggel nem tartozik.

 

4. SZÁMLÁZÁS ÉS ÁRAK

Számlázás és fizetési határidő: az áru átadása készpénzfizetés, előre utalás vagy a pénzügy által meghatározott egyéb fizetési mód alapján lehetséges. A házhoz szállítás díját a megrendelőnk fizeti, mivel mint már arra utaltunk, az nincs benne a termékek árában. A fizetési határidő a szállított áruéval egyezik meg és ugyanolyan elbírálás alá esik. Kérjük a vevőinket, hogy a fizetési határidőket pontosan tartsák be, mert az informatikai rendszerünk nem tud sem szállítólevelet, sem számlát kiállítani, amennyiben lejárt számlájuk van és azt nem egyenlítik ki. Ebből kifolyólag nem vihetnek árut bármennyire sürgős és fontos lenne, hiszen az alapvető bizonylatok és dokumentumok nem állíthatóak ki. Ez alól nem teszünk kivételt, mert a rendszer  nem engedi meg és kézi szállítókkal a folyamatos sorszámozású gép szállítók és abból készülő számlák miatt nem dolgozunk. A rendszerünk zárt és nem lehetséges a beavatkozás. A számlák általunk történő kibocsátása után már a vevő kötelessége, hogy a fizetési határidőt minden további figyelmeztetés nélkül betartsa. Amennyiben nem sikerül az esedékes és lejárt fizetést semmilyen módon kieszközölni, úgy kénytelenek vagyunk jogi úton eljárni. Lejárt számlával rendelkező vásárlók csak abban az esetben foglalhatnak árut a webáruházban, ha a foglalással egy időben a foglalt áru értékének 50%-át elutalják és arról banki terhelési értesítőt küldenek. A foglalás érvényben marad a banki igazolás megküldése esetén (faxon vagy emailen), de az áru nem kerül berendelésre amíg a V-Therm kft számláján nem írják jóvá az összeget. Lejárt számlák esetében árut nem szolgálunk ki és a tartozó cégtől a tulajdonos és ügyvezető készfizető kezességével megerősített cégszerűen és magánszemélyként is aláírt tartozáselismerő nyilatkozatát kérjük haladéktalanul, valamint azonnali utalást. Ennek elmaradása esetén jogi úton érvényesítjük a követelésünket. Egyedi esetben nagy mennyiségű vagy értékű áru rendelésére 50% előleget kérünk elutalni a rendeléssel egy időben, mely feltétele az áru beszállításának vagy átadásának. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat 2-szeresét számítjuk fel.

Visszavásárlás: alapvető szabályként nem áll módunkban árut visszavásárolni. Ha a vásárolt termékből van  azonos és nagyobb mennyiségű készletünk, úgy 20%-kal csökkentett áron tudjuk visszavásárolni a sértetlen dobozokban található azonos és készletes terméket. Ez eseti elbírálás alapján történik és amíg nem adunk választ, az áru bizományban sem hagyható a raktárunkban, hiszen az idegen árunak számít, amiért felelőséget nem vállalunk. Nem szeretnénk kárt okozni önöknek az ilyen áru sérülésével.

Számlázott ár: A V-Therm Kft  euró árfolyam alapján dolgozik.               A Forint sajnálatos ingadozásai miatt az eurós árlista az alapja minden számlának és az Euró/Forint váltás minden 5 Forintot elérő változása esetén automatikusan és minden előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhatnak a Forintban számlázott áraink a CIB Bank deviza Euró eladási árfolyama alapján.

Kedvezmények: a kedvezmények rendszere néhány fix %-ot tartalmaz, de ezek nagy része változhat mennyiségre és fizetési megállapodásra való tekintettel.

5. REKLAMÁCIÓK:

A reklamáció elbírálásának megkezdéséhez mindig szükség van a számlára, a reklamált termékkel kapcsolatban a hiba pontos leírására és a fényképekre, a vásárlás időpontjára, a termék mennyiségére, tónusára és kalibrációjára. Amennyiben már volt kivitelezés, úgy ezeken túl a műszaki ellenőr és megbízó által aláírt építési napló és a felhasznált anyagok gyári bizonylatai is kellenek. A felhasználás előtt is látható hibák miatti reklamációt utólag nem fogadjuk el, mert ez kizárólag a megbízót terheli.  Az információk egy része megtalálható a számlán, de a dobozok oldalán található betű és számsor mindig elengedhetetlen a panasz elbírálásához. Ez tartalmazza a termék nevét, méretét, gyártási időpontját, tónusát, kalibrációját és az ellenőr kódját. A gyárak számára elengedhetetlenül fontosak továbbá a digitális fényképek. Az ügyfél panasza a hatályos MSZ EN 10545:1999 (www.mszt.hu) szabályai alapján kerül elemzésre. Ezek a reklamáció elbírálásának kiindulási alapjai.

Határidők: alapvető szabály, hogy reklamáció beterjesztésére írásban egy munkanap áll a rendelkezésre, ami valójában az elszállítás és az azt követő nap, ami ezáltal 2 munkanap összesen. Ez hétvége esetén természetesen 4 napra bővül, hiszen a pénteken elszállított árura még hétfőn is elfogadjuk a reklamációt. Több napos ünnep esetében, mint amilyenek a 3-4 napos ünnepek, a következő munkanap az irányadó a határidő lejártára, ami még tovább növeli a rendelkezésre álló időt. A határidő feltételezi, hogy amennyiben valaki személyesen vette át az árut a raktárban, úgy ellenőrizte azt, tehát a minőségre, mennyiségre és törésre is odafigyelt. Ez esetben csak olyan panaszt vizsgálunk ki, mint amilyen az átvételkor nem látható minőségi kifogás. A dekorok mindig bontva kerülnek átadásra, ezért azokra reklamációt nem fogadunk el.

Reklamációk típusa: törési, mennyiségi, minőségi. Nem csak nekünk a raktárban, de a vevőnek is a tőlük elvárható gondossággal kell eljárniuk és ez feltételezi, hogy az elszállítás és az azt követő munkanap elegendő arra, hogy az árut érkezése után mennyiségre, minőségre és a törésekre tekintettel átvegyék. Az egész raklapos vásárlás kedvezménye az abban található törést fedezi és nem reklamációs alap, de a raktárunkból törött termék nem kerülhet ki, mert azt még átadáskor cseréljük. A törések alapvetően egyébként nem képeznek reklamációs alapot. Azt nekünk sem veszik figyelembe a gyárak, hanem minden esetben a szállító felelőssége, akinek erre külön biztosítása van. (lásd. még 3. Árukiadás Hiányok és Eltérések). Így tőlünk törött termék a teljes körű átadási/átvételi ellenőrzés miatt nem megy ki. Amennyiben a kiszállítási szolgáltatásunkat választja, úgy az abból eredő reklamációkat az áru átvételekor azonnal közölni kell a sofőrrel, de azokért a V-Therm Kft nem felel.

A mennyiségi reklamáció, amennyiben megérkezik hozzánk az átadást követő nap végéig írásban, gyors elbírálásra kerül, mert a webáruház miatt szigorúan ellenőrizzük napi leltárokkal is a készletekben tapasztalható eltérést. Ha kiderül, hogy valóban több vagy kevesebb áru került kiadásra, úgy azt pótoljuk, illetve visszavesszük, de ha a többletáru átvételét nem reklamálja a partnerünk, úgy azt utólag kiszámlázzuk és a vevő köteles azt kifizetni.

A minőségi reklamáció teljesen más kérdés, mint a mennyiségi vagy törési. Abból a gyakorlatból folyó kifogást, hogy a megrendelőnk vásárlója csak hetekkel vagy hónapokkal később szállította el az árut tőle és akkor vette észre a reklamáció alapját képező panaszt, nem áll módunkban elfogadni. A megrendelőnek az árut a mi raktárunkban vagy a saját telephelyén ellenőriznie kell. Van azonban egy kifogás, amit hónapokkal az elszállítás után is el kell bírálnunk és ez a minőségi panasz. Erre vonatkoznak az MSZ (egységesek az EN szabványokkal még a számozásukban is) előírásai. Amennyiben a vevő a dobozok felbontásakor olyan hibákat talál, amik nem férnek bele a szabványokba, úgy azokat elbíráljuk és adott esetben a terméket visszavesszük. Ha azonban a vásárló felburkolja a terméket annak a hibái ellenére is, úgy abból kifolyólag semmilyen reklamációt nem fogadunk el. Tehát ha már a burkolás előtt látható minőségi kifogása keletkezett a vásárlónak, de ennek ellenére azt felburkolja, úgy arra hiába jelent be bármilyen kifogást, az nem kerül elbírálásra.

A reklamációkat közvetlenül Víg Ákos intézi a V-Therm Kft-nél, aki eljár mint gyári képviselő is. A vevő számára kiközvetíthető az elérhetősége és mindenben a partnereink rendelkezésére áll, hogy még a gyárak hosszadalmas eljárása előtt lezárhatóak legyenek a panaszok. Ennek érdekében a vtherm.budakeszi@gmail.com -ra közvetlenül neki címezve kell a reklamációkat, fényképeket és a szükséges dokumentumokat mind elküldeni.

Kiegészítés burkolatokra:

1/Internetes rendelés ill. átutalásos fizetés esetén a kiállított díjbekérő értékének számlánkra történő beérkezése után

tudjuk a rendelését elfogadni és teljesíteni!

2/Minden olyan termék rendelése esetén melyet a V-Therm Kft is rendelésből tud teljesíteni ( külföldi vagy belföldi

beszállító álltal ) a vevő tudomásul veszi, hogy rendelését nem mondhatja vissza, az árut köteles átvenni és értékét a

szállítónak rendezni!

3/Burkolatok rendelése esetén reklamációt csak és kizárólag burkolás vagy beépítés előtt tudunk elfogadni és csak

sértetlen csomagolású árut áll módunkban visszavenni!

4/Amennyiben a tisztelt vevő kéri a V-Therm Kft. segítségét az anyagszámításhoz ( burkolat, segédanyagok, stb. )

akkor a szállító a vevő által megadott méretek alapján 10% építési ráhagyással számol. A beépítés után megmaradt

anyagokat a szállító nem vásárolja vissza, ha a megmaradt anyag kevesebb mint a ráhagyás mértéke!

5/Házhozszállítás minden esetben kaputól kapuig értendő. A kocsi vezetője a megadott címen árut a kocsiról

leadogatja, telken és épületen bellül azt nem mozgatja! Az anyagmozgatás megoldása a vevő feladata.

V-Therm Kft.

Gépészeti szakbolt és Fürdőszoba szalon csempebolt Budakeszi Budapest Budaörs Pilisvörösvár

%d blogger ezt szereti: